Preview Mode Links will not work in preview mode

Бизнес эрхлэгч, энтреперенерүүдэд зориулсан Business.MN подкастаа Та гар утсандаа, хаана ч, хэзээ ч, мөн автоматаар татан авч сонсож байх боломжтой. Та подкастаа машиндаа, эсвэл ажлаа хийж байхдаа ч сонсож байж болно. Манай подкастын бичлэгүүд цаг хугацаа заасан дэд гарчгуудтай учир түүнийг эргэн сонсож байх, зарим хэсгийг түүвэрлэн сонсоход хялбар.

Feb 9, 2021

Дугаараас онцлох 3 санаа:

- Зайнаас ажиллах үед үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулахын тулд байгууллагууд ажлын үйл явцыг зохицуулах журам гаргах хэрэгтэй.

- Ажилтны бүтээмжийг үнэлэх, ирээдүйд гарч болзошгүй маргааныг шийдвэрлэхэд зайнаас ажиллах журмыг баримтлах боломжтой.

- Зайнаас ажиллах журмыг тодорхой хугацаанд туршаад дутагдлыг засах, мөрдөж буй ажилтны саналыг тусгах замаар сайжруулж болно.